Snäckväxel Serie AJ

Serie A Junior finns i enhetsstorlekar 280, 410, 510, 610, 730 och 860 baserat på ett enkelt universalhölje för varje storlek, vilket ger många gemensamma delar och skiftningsmöjligheter. Enheter kan monteras i under-driven, över-driven och vertikal position vilket gör att man kan välja axelmontage för antingen motoriserade eller reduktionsversioner. Motorer kan vara nära kopplade i flera ramar och effekter.

Alla enheter är utformade med ihåliga utgående lopp, utgående axlar kan monteras vilket tillåter byte utan att ta isär enheten. Även dubbla förlängda utgående axlar finns tillgängliga.

Serie A Junior ger möjlighet att välja mellan 10 utväxlingar från 5:1 till 70:1. Viktiga egenskaper är höga verkningsgrader och belastningskapaciteter, kombinerat med lång livslängd och driftsäkerhet. Alla enheter är livstidsmorda för minimalt underhåll.

Dubbla reduktionsenheter (snäcka/snäcka)

Dessa enheter består av en enkel standard-reduktionsenhet med en mindre axelmonterad Serie A-enhet på den ingående axeln. Utbudet utökar de tillgängliga utväxlingarna till maximalt 4200:1 vilket gör dem ideala för långsamma maskiner Precis som med de enkla reduktionsenheterna finns de som under-drivna, över-drivna, fotmonterade eller axelmonterade. Alla är livstidssmorda.

Motoriserade enheter

Enheterna är konstruerade för att vara nära kopplade med standarddimensionerade NEMA-motorer eller för att acceptera standarddimensionerade IEC-motorer.

Livstidssmorda – montera och glöm bort

Enheter i Serie A Junior är fyllda i fabrik med syntetiskt smörjmedel, vilket innebär:

  • Inga oljenivåkontroller, toppning, dränering eller påfyllning.
  • Inget periodiskt underhåll eller risk för uppstart utan smörjmedel
  • De kan monteras på alla platser, oavsett hur otillgängliga de är.
  • De är speciellt lämpliga för platser där det är viktigt att det inte uppstår kontamination genom läckage.

För enheter som körs med ingående hastigheter på under 500 v/min, där antingen den ingående eller utgående axeln är vertikalt monterad, samt för andrasteget på alla dubbelreduktionsenheter utan hänsyn till axeldisposition, så ökas bara smörjmedelnivån – se smörjningsinstruktioner.